Denna sida är skapad som komplement till Gulsele hemsida, sidan "Hällby - Byn Under Vatten" är skapad utifrån ett önskemål att minnas den dränkta byn från 1968! En minnestavla och ett litet häfte gjordes året 2010 då minnet av byn högtidlighölls, landshövdingen Bo Källstrand med fru åkte denna dag till Hällbydammen för att göra detta minne till något fint!

 

Här går du vidare till sidan för Hällby, byn som lades under vatten!

Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!