Fotorubr.gif (4598 bytes)

bilder från en utflykt till utsikten vid Österåsens hälsohem

ArnHenStartHead.JPG (11912 bytes) Oserasen0.JPG (6651 bytes) LiDeMaranne0.JPG (4379 bytes)

Arne och Henrik Sett från hälsohemmet Demnis, Marianne och Lisa
Utställning Österåsen
Atti Johansson
Atti_1_0.JPG (5330 bytes) Atti_2_0.JPG (6496 bytes) i textil och färg
Uts_SollStart0.JPG (8800 bytes)
En vilsam stund,
vy mot Sollefteå
Utsikt_B0.JPG (7160 bytes)
Vy mot Sollefteå
Utsikt_AHead0.JPG (17252 bytes)
Vy mot Sollefteå
Utsikt_Forsmo0.JPG (8684 bytes)

Vy mot Forsmo

 

Nu är nya bron i Sollefteå på plats

 

På onsdagen 14 november 2001 kom brojobbarna i kontakt med andra sidan.

Nu är det kontakt med andra sidan. På onsdagsförmiddagen kom den nya bron över älven i Sollefteå fram på norra sidan.
Det här var en milstolpe i det stora bygge som startade i augusti år 2000. Bit för bit har "brolådan" vuxit från det södra landfästet över älven mot norr. Klockan 10.25 på onsdagen var angjordes norra landfästet. Då hade den 500 ton tunga lådan baxats över.
Det är så man gör. Sektionerna har monterats ihop på den södra sidan och sedan "knuffats" ut över älven ovanpå pelarna. De sista dagarna har det dragits från andra sidan också. På slutklämmen anlitades Sollefteå bilbärgning och Ulf Andersson, mer känd som Ua, var på plats för att hjälpa till att lyfta bron på plats på det norra landfästet.
- Ett mycket roligt jobb. Något liknande har jag aldrig gjort tidigare, säger han.
Platschef och projektansvarig för bygget är Gunnar Edström från Peab.
- Först nu kan vårt egentliga arbete börja. Det blir då att gjuta farbanan, berättar han.
Byggnationerna håller tidplanen perfekt och allt tyder på att bron kan tas i trafik sommaren 2003.
För Gunnar Edström betyder bygget något extra. Han är nämligen född och uppvuxen i Resele. Han flyttade redan 1965 till Sundsvall. Men har kvar föräldrahemmet.
- Det här är väldigt roligt. Dessutom tror jag att det blir ett uppsving för kommunen, säger han.
Redan nu kan man se att den smäckra och lätt svängande bron smälter in i landskapet. Än bättre ska det bli när allt är klart.
- Det kommer att bli väldigt fint och utsikten från bron blir vacker, säger han.
I broprojektet ingår också tre rondeller. En rondell vid påfarten från järnvägsgatan, en vid påfarten vid riksväg 90 på norra sidan och ytterligare en rondell i den nuvarande korsningen mellan Kungsgatan och norra Ådalsvägen mittemot Shell på Remsle. Vid brons norra fäste ska dessutom en gångbro byggas över vägen, längs nipkanten. Där blir det en magnifik vy över bron och delar av stan.
Bygget sysselsätter idag ett 20-tal arbetare. Peab har 13 man på plats, varav 6 med lokal anknytning. Norska brospecialisterna Scan bridge, som monterat "brolådan" har åtta man på plats. Dessutom tillkommer ett 10-tal underleverantörer.
Norrmännens arbete är i princip klart i och med landkänningen på onsdagen. Nu ska bara en del lager monteras. Det beräknas ta ett par veckor. Därefter är de klara.
- Men jag kommer tillbaka och provåker när bron är klar, säger Tor Bräkken, Scan Bridges direktör, som fanns på plats för att se den sista biten dras på plats.
För Peab och underleverantörerna återstår ett och ett halvt års arbete.

Jörgen Sundin
0620-25792
jorgen.sundin@tidningen.to
Foto: Stefan Sundkvist

Fakta:
Bron är 500 meter lång
Bredden blir 12 meter. Då ingår även trottoar och cykelväg.
När allt är på plats kommer bron att väga över 6000 ton
Höjdskillnaden mellan lägsta och högsta punkt på bron blir 16,6 meter.
Kostnaden för bygget är 90 miljoner kronor. Exklusive projekteringskostnader.

Åter, huvudsida fotoalbum