Vårt UPPDRAG

Gå ut i hela Världen!
Och förkunna Guds frälsning för allt skapat!


Hösten 2020 antog vi i Betel "Barmhärtighetens Hus" i Östervåla som vårt missionsuppdrag!
Sebastian Stakset är grundare till "Heart Of Evangelism" som är namnet och navet i det arbete som finns runt Stakset!

Gå till vår sida med information om detta arbete!

Våren 2014 antog vi ett delansvar för en missionärsfamilj från Uppsala
Matilda och Andreas Henriksson
som blir verksamma med mission i Asien under de kommande åren!
Här under är en ljudupptagning från det mötet där du får träffa dem!
Vi ber för mission i världen, vi ber för våra nya missionärer!

 Presentation och information om deras kallelse och uppdrag!
Vi välkomnar våra nya missionärer Andreas och Matilda Henriksson
till att bli en del av vårt missionsuppdrag!

 Vi tror och ber att Herren ska välsigna dem
och alla dem som sträcker ut sin hand
för att mätta
de hungrande och ge evangelium,
Guds räddning och frälsning till alla folk!

EFK Internationellt
Evangeliska Frikyrkans internationella arbete med ett djupt engagemang för mission!
EFK:s verksamhet är uppdelad i fem regioner:
• Afrika
• Asien
• Europa
• Latinamerika
• Mellanöstern
Här kan du se var EFK är verksam i världen!

Är sidan utan sidomenyer, gå till startsidan här!