Vägledning

bible.gif (55780 bytes)

Bön

Vägledning

Vill du bli frälst?
Få ett förvandlat liv?
Fyll då i detta formulär!

 

Kontakta nu en levande församling på den ort där du bor. Läs i din bibel varje dag så du och din tro blir stark, så att din tro växer. (Köp nu en bibel om du inte har en, kontakta oss så löser vi det eller gör en förfrågan hos bibelspridarna Gideoniterna.) Du kommer genom bibeln och bönen, (samtalen med Jesus i ditt inre) bli utrustad för att leva ett nytt och spännande liv, med en ny och spännande inriktning, där du nu ingår i det eviga livet med Gud.

Bor du nära oss finner du vår församling i Tärnsjö
på adress Södra Åsvägen 2
Göran Hillbom:
070-622 40 51
Kurt Ulander: 070-550 71 56
alt. 0292-502 63 exp, ej bemannad

E-post:
betel.tarnsjo@telia.com 

Brevkontakt med vår församling:
Baptistkyrkan Betel
Södra Åsvägen 2
740 45 Tärnsjö
Eller så sänder du oss ett mejl.

 

Jesus döps av Johannes - - Jesus och den helige Ande

Lyssna på text här ovan och under här! Listen to the text above and below this one!

 

Din relation med Gud det ska vara fundamentet i ditt liv - på jorden och för evigheten. Det är den viktigaste relationen du någonsin kommer att ha.
Starta en relation med Gud, umgås/samtala/bed med Jesus, du får då livet förvandlat, bara Jesus kan tillhandahålla: Ovillkorlig kärlek, evigt liv, hälsa och lösningar på allt du möter i ditt liv.
Lösningar som kanske inte alltid är efter din vilja men som långsiktigt är bäst för dig, för den som skapat dig och gett dig din personlighet han vet vad du behöver utifrån sin kärlek. Kom ihåg, denne Jesus har dött för dig, för att ge dig vägledning och hjälp i livet och slutligen ett evigt liv.

 

I_love_Jesus.gif (15746 bytes)


Detta tror vi på:

... att hela Bibeln är Guds ord till människan
... att Gud är en god Gud, som är evig och skapare av hela universum (allt).
... på Jesus, Guds son, som genom sitt liv, sin död och uppståndelse visar oss vem Gud är.
... att man blir frälst, det vill säga får förlåtelse och gemenskap med Gud,

    genom personlig tro på Jesus.
... att Den Helige Ande är hjälparen från Gud som ger kraft och vägledning
att leva ett kristet liv.
... att Dopet i vatten sker genom nedsänkning efter bekännelse av tro på Jesus Kristus.
    Genom dopet blir man enligt bibeln ett med Jesus
    Genom dopet blir man medlem i församlingen.
... att Jesus Kristus snart skall komma tillbaka för att hämta alla som har
    en personlig tro på honom, hem till sig.

Lyssna på text här ovanför här! Listen to the text above this one!Biblisk trosuppfattning:

· Den på Kristus troende i Betel Tärnsjö är:
Evangeliskt kristen, med rötter i den kristna uppfattning som är förankrad i läran om Jesus och lärjungarna och som från dokument från 1500-talets "döpare" fortfarande företräder den bibelförankrade linjen.

· Den på Kristus troende i Betel tror:
på en personlig - medveten, viljebestämd, delaktighet i frälsningen i Jesus Kristus, enligt Nya Testamentets lära.

Dopet är ett trosdop, som vittnar om vad Jesu död- och uppståndelsekraft verkar i den troendes liv. Dopet är en andlig vigselsakt mellan den döpte och Gud och i den överlåter sig den kristne med Gud och med församlingen. Matt 28 vers 19 och 20, Apg. 2:38

I nattvarden ser vi ett trons hjälpmedel till förnyelse och styrka i gemenskapen, en åminnelsemåltid kring Jesu försoningsverk samt en förkunnelsehandling om det kommande Gudsriket. 1 Kor 11:23-29.

· Den på Kristus troende i Betel vill:
Utbreda evangeliet i Tärnsjö och i världen. Därför bedriver Betelförsamlingen och Evangeliska Frikyrkan med säte i Örebro en omfattande mission i Afrika, Asien, Syd-Amerika och Europa.

Tillsammans med världens baptister vill vi förverkliga kristendomens frihetsbudskap om allas lika värde inför Gud och allas rätt till kärlek och medmänsklighet.

Lyssna på text här ovanför här! Listen to the text above this one!