Här är vi nu!
Syner och uppenbarelser som den Helige Ande gett oss i Betel under de senaste åren!

1. Han visar oss ett flöde av livgivande vatten som rinner ner från kyrkåsen och når varje människa som bor i vår bygd, det är Andens flod, den tränger igenom dörrar för att nå, ja öppna varje hjärtats stängda rum, den når alla i vår bygd! /Birgitta R. 2004
2. Han visar oss en skära och mogna ax, de är vita för skörd! Han säger skörden är mogen för skörd! Skörda! Skörda! Skörda! /Josef S. 2011
3. Han visar oss en nersträckt arm från himlen, en trygg fadershand att greppa, den stäcker sig ner till oss och fattar vår lilla hand, han drar oss till sig! Han står för styrkan och kraften i våra liv! /Birgitta R. 2011
4. Han visar oss en gammal milsten som har rests som en markering på att det som varit ligger bakom oss och en ny tid ligger framför! /Kurt U. 2011
5. Han visar oss ett skimrande kors över vår kyrka! Evangeliet ska ut och synliggöras, människorna ska se var kraften och hjälpen finns, hos Jesus som hängde på korset för dig och mig! /Claes-Göran R. 2013
6. Han visar oss sittande i ring med vars och ens lilla eld men hur han övertäcker oss och omsluter oss med en omfamnande eld, den eld som åstadkommer verklig värme och energi, en eld som helt omsluter oss, Hans eld är den eld som gör skillnad! /Elisabeth U. 2013

Detta visar Herren oss sin församling i Tärnsjö!
Stå med oss i bön! Vi tror att Herren ska fullborda detta verk i den tid vi nu lever!
Skördens tid är NU!

Lyssna på texten på denna sida! Listen to the text on this page!

Är sidan utan menyer, tryck här!