Aktuellt för Betel Tärnsjö, Åsvägen 2

 Med reservation för ändringar, se Flygbladet!

Jesus är verksam i Tärnsjö, öppna ditt hjärta och upplev hans befriande kraft i Guds kärlek!

Hitta till oss! Se bild!
Tidningen Källan HÄR!
AUGUSTI Besök dokumenthotellet!
Lyssna till sång och tal!

Samtal och bön kl. 18.30 i Betel varje måndag

Sö 6/8 11.00 gem gudstjänst i Betel, sång och predikan Robert Fallstam Stockholm, nattvard, vi fikar efter mötet.
Sö 13/8 11.00 gem i Missionskyrkan, Ingalill Norgren
Lö - Sö 19-20/8 Säsongsavslutning på Älvåsa med Mikael Jonsson
Sö 27/8 11.00 Gudstjänst med Tomas Ekman, sångarna. On 30/8 Sångövning
September Lö 2/9 19.00 Besök av Mission Barnabas, Tord Johansson, fika.
Sö 10/9 10.00 Församlingsmöte
Sö 10/9 11.00 Gudstjänst med Peter Ruuth, Nattvard
Lö 16/9 19.00 Kvällsmöte med Henry Schwartz och vänner, fika
Sö 17/9 11.00 gem i Missionskyrkan
To 21/9 13.00 Betel andakt på Liljebacken
Sö 24/9 11.00 Gudstjänst med Kevin David Gävle, sång Carola & Jörgen

Besök vår mediasida!

Varje söndag är det språkcafé kl. 13.00!

Välkommen till en öppen kyrka för alla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möteshelg | Livet Glädjen & Gud | Renée o Roland Johansson
30/9 19.00 Livet Glädjen och Gudi tal o sång med Renée och Roland Johansson, Eldsberga
1/10 11.00 ”Livet Glädjen och Gud” i tal o sång med Renée och Roland, insamling Världens barn
8/10 11.00 Älgjaktsgudstjänst Jan-Olov Emilson
8/10 18.30-20.00 Bön för bygden i Harbo MK
15/10 11.00 gem i Betel, Carola Eriksson, sång ?
17/10 19.00 Styrelsemöte, Kurt inledning och fika
22/10 11.00 gem gudstjänst i Betel, Mikael Wärnberg
28/10 17.00 Tacolovkväll i MK, Mötesplatsen arrangerar
29/10 11.00 Vittnesbördsgudstjänst i Betel
2/11 13.00 Betel andakt på Liljebacken
5/11 18.00 Hemlandsångernas kväll, fika
11/11 19.00 Fars Afton
12/11 18.30 -20.00 Bön för bygden i Harbo MK
19/11 11.00 gem i Missionskyrkan
26/11 Noraalliansen
3/12 18.00 Adventscafe i Betel
9/12 14.00 Julbord i Betel, anmälan till Carola
10/12 10.00 Församlingsmöte
10/12 11.00 Gudstjänst med Henrik Ulander, Sala, nattvard, fika
10/12 18.30 -20.00 Bön för bygden i Harbo MK
14/12 13.00 Betel andakt på Liljebacken
17/12 11.00 gem i Betel med Mikael W
3/3-18 Inspirationsdag, Mötesplatsen arrangerar


Finns inte menyer på sidan gå till huvudsidan HÄR