Aktuellt för Betel Tärnsjö på Södra Åsvägen 2


 Alltid annons i:

Jesus är den enda goda andliga kraften som är verksam i Tärnsjö! Öppna ditt hjärta, upplev hans befriande kärlek och kraft! Låt dig uppfyllas av frid!

l Hitta till oss! Se bild!
l Tidning Källan HÄR!
Samlingar/Gudstjänster
NÅDENS ÅR 2022
l Vårt dokumenthotell!
l Lyssna på sång och tal!

Varje måndag Bibel samtal, sång och bön i Betel kl. 18.30 samt varje söndag kl. 11.00! Hör Jesu ord, mitt ok är milt, min börda är lätt! Matteus 11:30

Kanaler att se gudstjänst på: FACEBOOK alternativt YOUTUBE

Sö 5/6 kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard, sång och predikan Jörgen Eriksson.

Sö 12/6 11.00 Gudstjänst, besök av Peder och Solveig Möller, Heby, servering

To 16/6 13.00 Andakt på Liljebacken

Sö 19/6 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, Mk ansvarar
Sö 19/6 18.00 Sommarkväll vid Betel, vi grillar, alla sångare, vittnesbörd
Sö 26/6 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, ÄKS ansvarar
Sö 3/7 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, Betel ansvarar, Carola, nattvard
Sö 10/7 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, Mk ansvarar, Betel fixar fika
Sö 10/7 18.00 Sommarkväll vid Betel, sång, vittnesbörd
Sö 17/7 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, Betel ansvarar, Peter Ruuth
Sö 24/7 11.00 Gudstjänst på Hembygdsgården, Kurt o Göran sång
To 28/7 13.00 Andakt på Liljebacken
l Besök vår mediasida! l Kontakta oss i Betel l Se Sven-Eriks faktaruta!

Välkommen till en kyrka öppen för alla!

 
     

Lö 30/7 19.30 Läsarsångskväll på Älvåsa, Betel ansvarar
Sö 31/7 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, Mk ansvarar, Betel fixar fika
Sö 7/8 11.00 Gtj på Älvåsa, Betel ansvarar, Magnus Lilja? nattvard
Sö 14/8 11.00 Gudstjänst på Älvåsa, ÄKS ansvarar
Sö 21/8 11.00 Gem. Gudstjänst i Betel, Robert Fallstam
Sö 28/8 11.00 Gtj,
Sö 4/9 11.00 Gudstjänst, Carl-Olov Hultby, nattvard
To 8/9 13.00 Andakt på Liljebacken
Sö 11/9 11.00 Gudstjänst, Ingrid Andersson
Sö 18/9 11.00 Gem gudstjänst i Missionskyrkan, Vasa Gospel
To 20/10 13.00 Andakt på Liljebacken
To 1/12 13.00 Andakt på Liljebacken


Finns inte menyer på sidan gå till huvudsidan HÄR