Aktuellt för Betel Tärnsjö, Södra Åsvägen 2


 Med reservation för ändringar, se Flygbladet!

Jesus är verksam i Tärnsjö, öppna ditt hjärta och upplev hans befriande kraft i Guds kärlek!

Hitta till oss! Se bild!
Tidningen Källan HÄR!
MAJ Besök dokumenthotellet!
Lyssna till sång och tal!

Samtal och bön varje måndag i Betel kl. 18.30

Ti 1/5 9.00 städdag på Älvåsa.
Lö 5/5 18.00 i Missionskyrkan. Per-Ove, Rolf och Sven Erik berättar och visar bilder från Israelresa!
Sö 6/5 11.00 Gudstjänst med Ingrid Andersson, Österfärnebo, sång Carola, fika.
Sö 13/5 11.00 Gudstjänst med Carola Eriksson, sång Kurt och Lisa, fika
Sö 13/5 18.00 Bön för bygden i Östervåla Ekumeniakyrkan
Sö 20/5 11.00 Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Lö 26/5 18.00 Mors afton där alla mammor inbjuds! Männen står för program och förplägnad!
Sö 27/5 11.00 Tärnsjö MK, Jan-Gunnar Wallén
To 31/5 13.00 Betel andakt på Liljebacken

Besök vår mediasida!

Kontakta oss i Betel

Se Sven-Eriks faktaruta!

Välkommen till en öppen kyrka för alla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNI Sö 3/6 11.00 Gudstjänst med Peder Möller, sång Möllers, nattvard, fika
Sö 10/6 11.00 Gudstjänst med David Norgren, sång David, fika


Finns inte menyer på sidan gå till huvudsidan HÄR