Aktuellt för Betel Tärnsjö, Södra Åsvägen 2


 Med reservation för ändringar, se Flygbladet!

Jesus är verksam i Tärnsjö, öppna ditt hjärta och upplev hans befriande kraft i Guds kärlek!

Hitta till oss! Se bild!
Tidningen Källan HÄR!
MARS Besök dokumenthotellet!
Lyssna till sång och tal!

Samtal och bön varje måndag i Betel kl. 18.30

Lö 3/3 kl. 13, 15, 19, Inspirationsdag i Harbo MK. Mötesplatsen arr!

Sö 4/3 11.00 Gudstjänst med Henrik Ulander, Sala, sångarna, nattvard, fika

Bibelgrupp Tisdag 6/3, se affisch! BILD!

To 8/3 13.00 Betel andakt på Liljebacken
Lö 10/3 19.00 Ungdomsmöte i Betelför de unga i kommunen
Sö 11/3 11.00 Gudstjänst, Robert Fallstam, fika.
Sö kl. 18.00 Bön för bygden i Ekumeniakyrkan Östervåla.

Bibelgrupp Tisdag 13/3, se affisch! BILD!

Sö 18/3 11.00 Gemensam Gudstjänst i Missinskyrkan, Andreas Ruuth
Sö 25/3 11.00 Gudstjänst med Tommy Dahlman, sång Marielle, barnvälsignelse av Seth Ulander, besök Tommys Youtube! Faktaruta!
Sö 25/3 18.00 Marina Bratterud och Daniel Wiklund i Korskyrkan
Påsken 2018 skärtorsdag 29/3 18.00 Getsemaneafton i Missionskyrkan

Besök vår mediasida!

Kontakta oss i Betel

Se Sven-Eriks faktaruta!

Välkommen till en öppen kyrka för alla!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr 30/3 11.00 Långfredagsgudstjänst i Betel tillsammans med KK, talare från KK, sångarna, fika
Sö 1/4 11.00 Påskdagsgudstjänst med Anders Ruuth i KK
Må 2/4 Resa till Insjön för att se på påskspelet där Peter Ruuth med familj medverkar
Sö 8/4 11.00 Gudstjänst i Betel med Bernt Oskarsson, Alunda, nattvard och fika
Sö 8/4 18.00 Bön för bygden i Östervåla MK
Lö 14/4 18.00 Kvälls möte med Johan och Johan, fika
Sö 15/4 11.00 Gemensam Gudstjänst i Betel med Mikael Wärnberg, sång Göran, fika
To 19/4 13.00 Betel andakt på Liljebacken
Sö 22/4 11.00 Gudstjänst med Henrik Ulander, sång Viktor, fika
Lö 28/4 18.00 Missionshelg, Tord Johansson, Mission Branabas, sångarna, fika
Sö 29/4 11.00 Missionshelg, Tord Johansson, Mission Branabas Korskyrkan
Ti 1/5 9.00 städdag på Älvåsa
Sö 6/5 11.00 Gudstjänst med Ingrid Andersson, Österfärnebo, sång Carola, fika
Sö 13/5 11.00 Gudstjänst med Tomas Ekman, sång Kurt och Lisa, fika
Sö 13/5 18.00 Bön för bygden i Östervåla MK
Sö 20/5 11.00 Gemensam Gudstjänst i MK
Lö 26/5 18.00 Mors afton där alla mammor inbjuds! Männen står för program och förplägnad!
Sö 27/5 11.00 Tärnsjö MK, Jan-Gunnar Wallén
To 31/5 13.00 Betel andakt på Liljebacken
Sö 3/6 11.00 Gudstjänst med Peder Möller, sång Möllers, nattvard, fika
Sö 10/6 11.00 Gudstjänst med David Norgren, sång David, fika


Finns inte menyer på sidan gå till huvudsidan HÄR