PREDIKAN 150809!

Av Kurt Ulander

Predikan - FÖLJ MIG! ...sa Jesus till sina lärjungar!

 
Matt 16:24
Luk 14:24
Luk 9:23
Jesus sa, förneka dig själv, ta ditt kors på och följ mig!
När gäller detta, ja det gäller varje dag må - sö... året runt, livet ut, lever vi så? Du får svara själv! Jag svarar det fattas mig mycket även om viljan finns varje dag, men jag anstränger mig att nå längre för varje dag! Med åldern har det även blivit allt mer angeläget!

 
Joh 13:36 Lärjungarna frågade, vart går du Jesus? Jesu svar var, dit jag går just nu, dit kan ni inte följa? Men efter uppståndelsen så går Jag alltid med dig då du vandrar med Honom!
Jesus sa ofta om sig själv, om sitt eget liv, min Fader dit du går, dit går jag!
Det gäller samma för oss? Dig och mig idag?
Efter Jesu död och uppståndelse på Golgata gäller ytters att dit Han går dit ska även vi gå!
Uppdraget har nu pågått i över tvåtusen år och uppdraget är snart klart!
För hur tror du?
Tror du det tar  tusen år till?
Nej Jesus står vid dörren inför uppryckandet, han väntar på de sista tidstecknens uppfyllelse, Han väntar på Guds klartecken, då Fadern säger till sonen, hämta dem NU, gör det NU!

 
Matt 10:38 Här står om att bära sitt kors, Jesus sa att vår börd "vårt kors" är anpassat efter vad vi klarar. Det uppdrag vi fått är Hans uppdrag, det vi har till uppgift att fullfölja! Detta anpassade uppdrag som var och en klarar, det är vår uppgift att göra detta, inte i oss själva utan med Hans hjälp och med Hans kraft, genom Hans Ande. I versen står den omvända retoriken att om vi avstår vårt uppdrag anses himlen inte vara oss värdig! Den som inte tar sitt kors på och fäljer mig är mig icke värdig!

 
Matt 4:19 Så ska JAG göra er till människofiskare! Jesus är den som gör oss till fungerande kristna om vi säger vår ja, när vi säger jag vill, när vi gör det vi kan, då ska Han fylla i resten! Bl.a. ge oss ord ur vårt inre som är mättat med Hans goda ord! Jesus sa KOM! Följ MIG! För JAG ska göra så ni fångar fisk, skörd för mitt rike! Om det inte fungerar får vi börja om hos Honom, bli mer lyhörda, mer villiga att lyda! Vi lär oss då att där Han går där finns det "fisk" människor som vill följa Jesus! Med Jesus som går före så blir det fångst! Går vi själva, lite på måfå, lite när det passar, då förblir "kroken" tom!

 
Matt 8:22 Ett ganska magstarkt ord, att låta de döda begrava de döda! Men undviker vi döda gärningar, om vi gå dit vi anser det vara viktigast, då är det "döda" gärningar! Följer vi Jesus maning och går dit Han går, då är det liv, blir det liv! Där är människohavet fullt med fisk!

 
Luk 14:27 Jesus är mycket skarp i sin undervisning, den som inte följer mig KAN inte vara Hans lärjunge!

 
Joh 10:27 Lär känna Jesus röst, lyssna till Hans maning. Lär dig att lyssna på Guds Ande i ditt bröst! Jeus säger, mina får känner min röst, jag känner dem, de följer mig!

 
Luk 9:59-60 Döda gärningar hindrar ofta människor att komma, sådana ursäkter finner vi här, om de är än viktiga och legitima ursäkter, så säger JESUS, att ha en legitim ursäkt kan uppenbarligen skilja oss från Gud! Hur många har inte sagt att de frågorna om evighet tar jag sedan när jag levt mitt liv, men vem garanterar hälsa och långt liv? Idag är frälsningens dag, idag kan vi följa Jesus, därför är idag, den första dagen för resten av ditt liv! Börja leva helhjärtat, om du inmte tror välj Jesus och hans NYA liv nu!

 
Mark 8:34 Som Jesus gjorde då gör Han än idag, när Han kallar på de sina, eller kallar på människor för första gången och säger, Han säger än på samma sätt till oss när Han söker oss, FÖLJ MIG!

 
Joh 1:43 Här kallar Jesus Filippos! Jesus gör alltid sin kallelse till oss personlig, inga grupper eller sammanslutningar kallas, individ för individ får höra Honom säga, Kom, följ Mig!

 
Joh 12:26 Jesu löfte till den som följer Honom, följer du mig så är Jag alltid med dig! Detta ditt beslut, denna duo med dig och Jesus, den ska Gud Fader i himlen själv ÄRA!

 
Matt 9:9 Här kallar Jesus Matteus, utan en blinkning reser han sig upp, lämnar allt och följer Jesus! Hör du Jesus kalla dig till efterföljd, till lydnad, till att få dela denna ÄRA med Gud!

 
Mark 2:14 Jesus kallar Levi, Alfeus son, han gör på samma sätt! Känner vi denna attraktion, denna dragningskraft denna vilja? Med Jesus så finns den där!

 
Luk 5:27 Levi, tulltjänstemannen var en av dem med makt och hade säkert stora tillgångar, men då Jesus sa kom så lämnade han allt och följde Jesus! Inget hindrade dessa människor att följa Jesus!

 
Joh 8:12 Det är Jesus som är världens enda ljus, vandra med Honom så slipper du mörker!

 
Apg 12:8 När du följer Jesus så är hela himlen involverad i det som sker, Här får Petrus nyss i bojor nu befriad lots av änglar ut ur fängelset medan församlingen var stadd i bön!

 
Matt 19:21
Mark 10:21
Luk 18:22
Att följa Jesus har ett pris, lärjungaskap innebär en lydnadens väg för oss! Vi dikterar inga villkor, vi är tjänare, Han är vår Herre! Här skulle den rike mannen sälja all för att sedan följa Mästaren! Vi ser här en uppmaning att inte sitta fast i jord och värld! Vad vårt steg är inför tjänst eller i tjänandet är din sak mellan dig och Guds, men vägen vi går innebär att Han vill att vi ska följa och lyda Honom för det lyckliga slut som vänta vart och ett av Hans barn!

 
  Några ord om Guds löften!

 
Ps 23:6 Den 23 psalmen, Herde psalmen vittnar om Guds godhet och nåd! Orden där vittnar om Guds kärlek och nåd mot den som följer Honom, Han vill vara med dig och mig alla dagar så att vi slutligen ska få bo i Hans himmelska hem evinnerligen!

 
Ps 119:33 Psaltarens 119 kapitel har titeln, Den troendes tröst i Herrens ord! Vill vi slå följe med Härskarornas Herre, Han som för universums stjärnorna fram i exakt ordning! I denna vers lär vi be att Herren vill att vår bön är att Guds stadgar ska blir vårt hjärta längtans uppfyllelse. Herre visa mig din väg så vill jag följa den, så svarar alltid Jesu vän, lärjungen sin mästare!

 
Ps 119:63 Versen ger oss här en fingervisning om vilket vårt umgänge är, jag håller mig till dem som vördar Dig och söker efter Dina befallningar!

 
Ps 119:145 Låt oss all ropa, Herre jag vill följa dina råd, din röst din väg som du bereder för mig!

 
Neh 1:9 Men om ni vänder om! Det här säger han om sitt uppstudsiga folk Israel, hur mycket med älskar han då inte dig som förstått Guds nåd genom ordet och fått del av Hans och Hans Ande.

 
  Låt oss be och överlåta våra liv i Herrens händer!

Se filen som PDF-fil!

Är sidan utan menyer, tryck här!