Här kan du höra, se hela eller delar från våra gudstjänster samt en del annat!


 

Gilla gärna FB-sidan Betel Live

Ø GÅ TILL BETEL-LIVE! Via Facebook sänder vi LIVE för dig! Ø Eller gå till vår YouTube-kanal!

Från gudstjänst den 3 mars 2019 Via länken här efter lyssnar du till undervisning av Mikael Wärnberg ! Vill du gå stark i din tro på Gud genom livet! Vill du lita fullt ut på Gud och hans ord och uppbyggas till ett liv som Jesus Kristus tänkt! Då ska du lyssna på denna undervisning som leder dig in i Guds VILA och FÖRTRÖSTAN! Gud vill ge ditt liv full potential - varje dag! Då är Guds ord och Hans Ande svaret för dig min vän! Lev ditt liv i personlig kontakt med Jesus, låt Guds Helige Ande leda dig!

Från olika gudstjänster har vi inspelningar från de senare åren med sånger framförda av Viktor Tunevi - här framför han till gitarr en egenkomponerad sång samt fyra nyare och äldre sånger från den frikyrkliga sångskatten! Här hör du: 1 Sång till Jesus, text och musik Viktor Tunevi 2 För mig närmre 3 Jag är svag men du är stark 4 Det finns underbar förlossning 5 Barnatro

Från gudstjänst 170806 med Robert Fallstam som talar direkt till Guds folk, många var där och lyssnade! Nu kan du lyssna här! Sången: O det dyra Jesu blod! Undervisning: Robert Fallstam! Sången: El shaddai! Bön: Robert Fallstam!

Från gudstjänst 170108, här hör du Stojan Gajicki, författaren, predikanten och bibelläraren!

Från olika inspelningar gjorda i Norden under olika år med pastor Gösta Öman, en missionär som fick uppleva stora mirakler då han litade på Gud! Gå till sidan med ett antal VIDEO-inspelningar HÄR!

Från samtalskväll med flyktingpastorn Bengt Sjöberg från Filipstad 23 jan 2016 kl 18.00! Lyssna HÄR!

Från två gudstjänster med Pontus J. Back! Inspelningar gjorda från den 16 och 17 januari 2016 finner du här samt ytterligare lite material! Välkommen IN HÄR!

Från gudstjänst 160110 där Heidi Lundberg Harbo predikar! På begäran sjunger Göran solosången "I mina mockasiner"! - Sången "Sometimes" sjungs av Jörgen - Och sången "Nu har jag lärt mig vart vägen går" sjungs av Kurt

Vid gudstjänst 150809, följ med i texten i din smartphone via bibeltexterna, se sidan här!

Från gudstjänst 150412, då vi besöktes av predikanten och bibelläraren Stojan Gajicki, samt två sånger av Viktor Tunevi. Här sång nr 1 som Viktor har skrivit och tonsatt själv. Här den andra sången. Vill du lyssna på Stojan mejla mig!
Ø

 

Vi har gjort en specifik sida för samlade predikningar, undervisning av Stojan Gajicki, där finns även en intervju om en av hans böcker! Även länk till böcker han skrivit finns där samt en länk som hänvisar till Stojan och hans bildkonst, du kan även kontakta honom direkt på följande sida! Gå till sidan här!

Från gudstjänst 140427 med missionärsbesök och duettsång av Andreas och Matllda Henriksson, predikan av Carola Eriksson, mötesledare Kurt Ulander Presentation och information av våra nya missionärer Andreas och Matilda Henriksson  Predikan Carola Eriksson

Från gudstjänst 131013 med temat Älgjakt under ledning av Göran Hillbom, solosång av Marielle Gästgivars, predikan av Sven-Erik Lindgren 01 Inledning Göran Hillbom 02 En dröm delad av Gunilla Hillbom 03 Bibelord Göran Hillbom 04 Bön Göran Hillbom 05 Sång Marielle Gästgivars - Kom du mitt ljus 06 Sång Marielle Gästgivars - Korset där Jesus gav sitt liv 07 Predikan Sven Erik Lindgren 08 Sång Marielle Gästgivars - På en avlägsen höjd 09 Avslutningsord Göran Hillbom 10 Välsignelsen, Göran Hillbom

Från gudstjänst 131006 under ledning av Göran Hillbom, nattvard, duettsång av Birgitta och Elisabeth, predikan av Kurt Ulander Inledning och bön av Göran Hillbom ...forts inledning av Göran Hillbom Konkretisera din bön av Kurt Reflektion - Giv mig ett heligt sinne - Göran Hillbom Duettsång av Birgitta och Elisabeth - En kärlekssång Predikan av Kurt Ulander Duettsång av Birgitta och Elisabeth - Då hörde jag Herren Nattvard ledd av Kurt och Marielle Avslutning av Göran Hillbom Välsignelsen läses av Göran Hillbom

Från mission 130929 Barnabas med inspiratören, pastorn och missionären Tord Johansson som reser för mission Barnabas Inledning Sven-Erik Sång familjen Eriksson - O sällhet stor Ljud från presentationsfilmen om Mission Barnabas Hur kan man hjälpa mission Barnabas Tord Johansson presentation Barnabas Tord Johanssons predikan i gudstjänsten Sång familjen Eriksson - Halleluja o det jublar Avslutning Sven-Erik

Från

temahelg 130922 i Betel "Konflikthantering och försoning", vi gästas av Kjell Zingmark, Ödeshög Lyssna! Här är ett undervisningspass, predikan från söndagens gudstjänst med rubrik försoning, förlåtelse. Du kan även lyssna till våra sångare! Det kommer en ny tid - sångarna Betel - söndag130922 Guds kärleksflod - sångarna Betel - söndag130922 Kjell Zingmark söndag informerar om brandmanna-bibeln 130922 Kjell Zingmark söndag predikan konfliktlösning försoning 130922 Ja ger aldrig upp - sångarna Betel - söndag130922 Jesus du är underbar - sångarna Betel - söndag130922 Lov och ära - sångarna Betel - söndag130922


Från

130921 Temahelg i Betel "Konflikthantering och försoning", vi gästas av Kjell Zingmark, Ödeshög Lyssna! Här är ett undervisningspass, predikan från lördagens gudstjänst med rubriken konflikthantering. Du kan även lyssna till solosång av Elisabeth och avslutande solo/duettsång av Carola/Josef! Du är på tronen - Solosång Elisabeth - lördag 130921 Herrens läkedom - Solosång Elisabeth - lördag 130921 Inte för sent - Solosång Elisabeth - lördag 130921 Kjell Zingmark lördag predikan konfliktlösning försoning 130921 Allt som du har sagt - Solosång Carola - lördag 130921 Dyre Jesus - Duett, Carola o Josef - lördag 130921 Jesus - Duett, Carola o Josef - lördag 130921


Från

130915 Höstupptakt i Betel, vi gästas åter av Bernt Oscarsson, Alunda. Idag har han med sig sin fru Christina, de sjunger duett! Lyssna! Det är predikan från söndagens höstupptakt. Du kan även lyssna till sångarna och duettsång av Bernt och Christina! Ära - Bernt o Christina lovsång Bernt Oskarsson predikan 130915 Jag vill tjäna dig - Bernt o Christina lovsång Jesus jag älskar dig - Bernt o Christina lovsång Just nu ger vi oss till dig - Bernt o Christina lovsång Sångarna - Du hör mig Sångarna - Jag älskar Jesus Sångarna - Lat det ske


Från

130908 Betel gästas av Bernt Oscarsson, Alunda med lovsångsteam Lyssna! Det är predikan från söndagens gudstjänst. Även en solosång och ett antal lovsånger finner du här Solosång Hur ljuvligt att få vara Predikan Bernt Oskarsson Alunda Lovsång Din Härlighet Lovsång I din närhet Lovsång Jesus Lovsång Jesus för världen Lovsång Lova Herren Min Själ Lovsång Öppna mitt hjärta Lovsång Tacka Herren Lovsång Vi vill se Jesus


Från

130901 Betel gästas av Thorleif Skeppstedt, Östervåla Lyssna! Det är predikan från söndagens gudstjänst. Även två solosånger av Carola och Jörgen Eriksson finner du här Thorleif Skeppstedt predikan Carola Eriksson 130901 Jörgen Eriksson 130901


Från

130824-25 Veckoslutskampanj med pastor Morgan Carlsson, Hagfors Lyssna! Det är ett undervisningspass från lördagskvällen och ett från söndagens gudstjänst. Även tre sånger av Marielle Gästgivars finner du här 1 Undervisning av Morgan Carlsson i Betel Tärnsjö från lördagen den 24 aug 2013. 2 Undervisning av Morgan Carlsson i Betel Tärnsjö från söndagen den 25 aug 2013 Sång av Marielle Gästgivars 1 Sång av Marielle Gästgivars 2 Sång av Marielle Gästgivars 3
Lyssna om och om igen, låt dig inspireras, omskakande och omtumlande undervisning i vår tid! Jesus var radikal, dagens undervisning behöver vara radikal, annars drar hjulspåren ner oss i dyn för alltid!

Lyssna och få en puff att gå ut!


Från

120323-24 med  pastor KG Larsson från Örnsköldsvik som talar om Israel i vår tid! Det som sker i mellanöstern, är det en del av ändens tid, uppfylls profetiorna ur Bibeln i vår tid? Lyssna! Det är en undervisningsserie uppdelat i fyra delar  Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 

Från

En muslim kommer till tro när han möter kärleken hos Jesus!

Lapplandsveckan 2008
Lyssna på Broder Moses
Funderar du hur du ska nå dem som växt upp med Islam som religion. De öppnar sig nu i stora skaror för evangelium och tar emot Jesus! Det sker genom Internet, parabol, radio och personligt vittnande! Har du en möjlighet att nå dem? Till höger kan du lyssna hur!

Läs artikel i Dagen om broder Moses!

Broder Moses No 01
Broder Moses No 02
Broder Moses No 03
Broder Moses No 04
Broder Moses No 05
Broder Moses No 06
Broder Moses No 07
Broder Moses No 08
Broder Moses No 09
Broder Moses No 10
Broder Moses No 11
Broder Moses No 12

Broder Moses No 13
Broder Moses No 14
Broder Moses No 15
Broder Moses No 16
Broder Moses No 17
Broder Moses No 18
Broder Moses No 19
Broder Moses No 20
Broder Moses No 21
Broder Moses No 22
Broder Moses No 23

 


Från

den 17/4 2010, två filmer med lovsångsteamet "Svensson Duo" som sjöng i gudstjänsten då vi besöktes av Levande Familjer!


Från

den 29/11 2009 | Gudstjänst med Håkan Hansson! 03 Inledning Walther 04 Sångarna sjunger och bön 10 Bön Walther 11 Sångarna sjunger 12 Predikan Håkan Hansson 13 Sångarna sjunger 14 Avslutning bön Walther 16 Välsignelsen


Från

den 22/11 2009, två filmer med barnkören "Glädjefnatt" som sjunger i familjegudstjänsten!


Från

den 21/11 2009, kan du nu se 9 filmer med sånggruppen "Salig Blandning" från Västerfärnebo som sjunger för dig!


Från

den 10/11 2009, kan du nu se tre filmer med nioåriga violin virtuosen Caroline som som med sin mamma Kiri besökte oss under en helg med inspiratören Kennet Nilsson från Vargön!


Från

den 25/10 2009, kan du se en kort film med sång från familjen Ruuth som besökte oss då!


Från

den 10/5 2009, kan du nu se sex filmer med barnkören Glädjefnatt som haft konsert!


Från Allhelgona 071104, kan du nu se en liten film med lovsångsdans med Alfrida och konfirmander och en bild från dem.

Från gudstjänst 071021 med familjen Ruuth och Anders Ruuth: Inledn Torbjörn 1 - Inledn 2 - Ruutharna sång - Ruutharna sång - Ruutharna sång - Ruutharna sång - Sång Marielle och Maria - Anders talar - Anders imorgon - Torbjörn mellanprat - Torbjörn beder - Ruutharna sång - Birgitta beder - Ruutharna sång - Ruutharna sång - Birgitta uppmuntran - Ruutharna sång - Ruutharna sång - Tack och unison sång

Från premiärhelgen den 22 september då Café Källan öppnade kan du höra Peter Ruuth sjunga och spela, endast mobiltelefon kvalité, men håll till godo, dessa i mobilformatet 3GP: Klipp1 / Klipp2 / Klipp3 / Klipp4 / Klipp5 / Klipp6 / Klipp7 / Klipp8 / Klipp9 / Klipp10 / Klipp11 / Klipp12 / Klipp13 / Klipp14 / Klipp15 /
Annat format, wmv: Klipp1 / Klipp2 / Klipp3 / Klipp4 / Klipp5 / Klipp6 / Klipp7 / Klipp8 / Klipp9 / Klipp10 / Klipp11 / Klipp12 / Klipp13 / Klipp14 / Klipp15 /
Här
kan du höra fem låter med rockgruppen Foundation som Peter tidigare var en del av (nu nerlagd): Pages / The man behind the cigarr / Please be near / A call from the lord / Almighty

Från den 16 september 2007 i Missionskyrkan filmsnutt1 alt filmsnutt2 och bilder då Alfrida och konfirmander leder gudstjänsten.

Från gudstjänst den 20 maj 2007, Magnus Lilja, Ledning Ann Segelsbo, Lovsång Alfrida, Petter och Marielle, tyvärr föll flera mickar bort på de inspelade lovsångerna, så det är endast Petter som hörs.
Predikan-Magnus-Lilja.mp3 Väldig är vår Gud.mp3 Helig Helig Helig är Herren Sebaot.mp3
Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar.mp3 Bön.mp3 Ann Segelsbo Psaltaren 121.mp3

Från familjegudstjänst den 13 maj 2007 "Det doftar av himlen" Maria och Carola med barnkören Glädjefnatt, se bilder
01-Gtj-Glädje fnatt.mp3 02-Jag blir så glad.mp3 03-Välkommen.mp3
04-Glad att ni kom.mp3 05-Gud är här.mp3 06-Mellan.mp3
07-Solsken.mp3 08-Maria1a.mp3 09-Maria1b.mp3
10-Mellan.mp3 11-Regn.mp3 12-Sång.mp3
13-Skriv dikt.mp3 14-Allas dikt.mp3 15-Station.mp3
16-Station väder.mp3 17-Station väderB.mp3 18-Station myror.mp3
19-Sång.mp3 20-Station sand.mp3 21-Sång.mp3
22-Godis.mp3 23-Djur.mp3 24-Sång, Jag sätter mig.mp3
25-Sång.mp3 26-Dikt evighet.mp3 27-Ledare dans.mp3
28-Slut.mp3 29-Tack.mp3 30-Buga o tacka sedan fika.mp3

Från den 25 mars 2007 - Café med DE TRE TENORERNA: Solosång och trio med Peter, Sören och Holger. Piano: Kerstin. Ledning: Marielle. Appell: Kurt
01-Välkommen - Marielle 02-Unison sång 03-Inledn av Marielle
04-Inledn av Peter 05-Kungars Marsch - Trio 06-Mellanprat
07-Gud Bor I markens Lilja 08-Mellanprat 09-I am - Peter Ruuth
10-Mellanprat-Soren 11-Till Dig - Sören 12-Mellanprat-Holger
13-O vad jorden nu är skön - Holger 14-Mellanprat 15-Sommar Psalm
16-Mellanprat - Sören 17-Georgia - Sören 18-Mellanprat - Holger
19-Kom hör min vackra visa - Holger 20-Pålysningar av Marielle 21-Unison sång
22-Appell - Kurt 23-Mellanprat 24-O sole Mio
25-Mellanprat 26-You raise me up - Peter 27-Mellanprat
28-Brödet Från Himmelen - Holger 29-Mellanprat 30-Underbart är kort - Sören
31-Mellanprat 32-Om än änglars språk jag talte 33-Tack

Från den 20 januari 2007 - Cafékväll med Team Gideon:
01 Inledning av Sven 02-Ja Gud är kärlek 03-pres Team Gideon
04-Guds kärlek 05-intro 06-Han har öppnat pärleporten
07-intro.mp3 08-O store Gud 09-intro
10-Många stora starka män 11-intro 12-En gång i fjärran väst
13-Sven 14-unison sång 15-Sven
16-Team Gideon 17-Han ger mig kärlek 18-Vittnesbörd
19-Fågelfängarns snara 20-intro 21-En sång om kärlek
22-intro 23-Glöm inte bort att änglar finns 24-intro
25-Prövningar vi möta få 26-avslut  

Från Adventscafé 2/12 2006, mötesledare Elisabeth "Lisa" Ulander, medverkan Maria Eriksson, Peter Ruuth samt flickorna Elsa Leornadsson och Ester Hillbom:
1 - Inledning 2 - Goder Afton - Elsa o Ester 3 - Gå Sion din Konung
4 - Vi tänder ett ljus i Advent 5 - Tänd ett ljus 6 - Advent - Maria Eriksson
7 - Var inte rädd för mörkret 8 - Ett litet barn av Davids hus - Ester o Elsa 9 - Vi tänder ett ljus - Ester o Elsa
10 -  Lisa talar 11 - Lisa bön 12 - Peter talar
13 - Stad i ljus, Peter 14 - Jesus är världens ljus - Lisa 15 - Hosianna Davis son
16 - Avslutning Lisa    

Från Gudstjänst 19/11 2006: Mötesledare, Torbjörn Svärd. Sång, Lisa Ulander. Predikan, Walther Axelzon:
1 inledning 2 unison sång 3 forts sång
4 Bibelord 5 solosång 6 unison sång
7 annonsering 8 växelläsning 9 bön
10 solosång 11 inför predikan 12 unison sång
13 predikan 14 inför sång 15 unison sång
16 avslutande bön    

Från Söndagen den 22 oktober 2006: Anders Ruuth predikar, sång av sångarna:
Predikan - sångarna 1 - sångarna 2

Från   Träffpunkt Betel den 26/2 2006: Heidi Lundberg från Harbo vittnar och sjunger egna sånger:
Heidi vittnar / Läser ett bibelord / Beder / Sjunger sång 1 / Sång 2 / Så kom "Du är min ögonsten" till  / Sång 3 "Du är min ögonsten" / Inför sång nr 4 / Sång 4 / Walther beder / Walther talar / ...beder / Heidi, hur sången kom till och sedan sången 5 / Sång 6 / Bön / Sven Erik tackar

Från

 

gudstjänst i advent 2005: Torbjörn med barnen / Carina Svärd / Torbjörn.
Sångarna:
Tänk att Gud har älskat / Jesus är stor

Från Söndagen den 19 februari 2005: Josef / Sång, Marielle och Peter Ruuth:
Helig mark, Vadställen, och Helig / Ann Segelsbo / Birgitta Ruuth / Bön / Kurt /

Hör Birger Skoglund profetia om väckelse över Sverige, i tre delar:
Lyssna på del 1 Lyssna på del 2 Lyssna på del 3

Live phone interview with Evie Karlsson (Juni 2005)
Lyssna Part 1  Part 2  Part 3  Part 4  Part 5

Skaffa en toolbar i din webbläsare, då får du en radio i världsklass med en mängd kristna alternativ!!

BirGitta och Svante Hemsida
Lyssna På deras musik

Se och hör intervju med Carola från skivan Credo

Lovsång från Hillsång? Här

"Belle" Arnfjell / Hemsida
Sissel Kyrkjebø
Lyssna
video & MP3

Alf Lax / Lyssna En plats Lyssna Mitt enda hopp
Lyssna Tillbaka Lyssna Vi skall aldrig

Sånger av Roland Utbult: Lyssna Då ska glädjen bryta fram
Lyssna Till vår Gud

Andliga Sånger på
Sveriges radio
Hör senaste programmet

  Hör på musik via AOL

Är sidan utan menyer, tryck här!