Lärjungaskolan har fortsatt hösten 2012 och vi ser fram emot en fortsättning efter nyår 2013!
Lärare är pastor Per Dalström, Östervåla!
Vi har samlats varannan tisdag mellan 19.00 - 21.00 med undervisning, praktik, bön och lovsång!
Inplanerade datum 2013!

Lärjungaskolan har sommarlov! Vi ser med spänning fram emot hösten och läsår nr 2!

Lärjungaskolan i Tärnsjö och Östervåla har haft sitt första läsår under hösten 2011 och våren 2012!
De som deltog står nu bättre rustade att möta den andliga verklighet i den personliga vardagen!!

Vårterminen 2012 hade temat "Tjäna Jesus i Andens kraft"!
Höstterminens tema 2011 var "Strömmar av levande vatten"

Vi samlades varannan lördag mellan 18.00 - 20.00 med undervisning, bön och lovsång.
Deltagarna betjänade varandra för tjänst och delade periodens erfarenheter!
Ansvariga lärare har varit pastorerna i Tärnsjö och Östervåla, Josef Schwartz, Ingalill Norgren, Magnus Lilja och Per Dahlström.
 

 Tema för vårens studier och praktik är: Tjäna Jesus i Andens kraft

 Datum: Ämne: Plats: Talare alternerar enligt nedan:
 14 Jan. Introduktion. Ord av vishet. Ord av kunskap. i Mk Tärnsjö Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 Tors 26 Jan. Gåvan att profetera. i Betel Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 11 Feb. Gåvan att skilja mellan andar. i Mk Östervåla Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 25 Feb. Gåvan att tala olika slags tungomål och gåvan att uttyda tungomål. i Korskyrkan Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 10 Mars. Smörjelsen. Andens kraft till tjänst. Förbön om Andens utrustning. i Mk Tärnsjö Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 23-24 Mars. Helande helg! Undervisning om helande och helandets gåvor. Betjäning vid flera tillfällen till kroppsligt och själsligt helande. Se program Läs 208 Bibelord om helande! i Betel Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 21 April. Förbön för Andens utrustning. Sändning ut i den troendes tjänst. i Mk Östervåla Josef S, Magnus L, Per D, Inga Lill N

 Fortsättning följer hösten 2012...    

     Lärjungaskola i Tärnsjö och Östervåla hösten 2011
               Tema: Strömmar av levande vatten
Varannan lördag mellan 18.00 - 20.00 undervisning, bön, lovsång och vi delar veckans erfarenheter!

Datum: Plats: Talare alternerar och fördelas mellan nedanstående:
Den 24 september Betelkyrkan, Tärnsjö Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 8 oktober Missionskyrkan, Östervåla Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 22 oktober Korskyrkan, Östervåla Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 5 november Missionskyrkan, Tärnsjö Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 24 november | OBS! En torsdag pga Ichtys Betelkyrkan, Tärnsjö Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 3 december Östervåla, Missionskyrkan Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 17 december Östervåla, Korskyrkan Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 14/1 2012 Missionskyrkan, Tärnsjö Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 26/1 | OBS! En torsdag! Betelkyrkan, Tärnsjö Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren
Den 11/2 Missionskyrkan, Östervåla Josef Schwartz, Magnus Lilja, Per Dahlström, Inga Lill Norgren

Här är info om skolan som ska fortgå löpande och vara öppen och utmanande för dig
som tror på Jesus och vill vara en efterföljare av honom, en lärjunge i ditt vardagsliv:


Strömmar av levande vatten

En lärjungaskola som vill utrusta och inspirera Guds folk till lärjungaskap.

Som troende har vi garanterat någon gång upplevt att tron på Jesus behöver bli mer synlig och praktisk i våra liv och att ord inte räcker för att tillfredsställa vår längtan att bli använda av Gud.

Därför vill vi frikyrkoförsamlingar i Tärnsjö/Östervåla erbjuda en tränings plats för lärjungaskap där vi i en trygg och varm miljö tillsammans som Guds folk får ta del av grundläggande undervisning i kombination med praktik av Guds ord, vi vill på så sätt göra det möjligt för människor att upptäcka och utveckla de gåvor Gud givit dem till betjäning och uppbyggelse av Kristi kropp.

Lovsång och förbön

Exempel på ämnen: Guds rike, Andens gåvor, Den troendes tjänst.

Börjar lördag 24 september kl. 18-20 i Betelkyrkan och fortgår löpande varannan vecka i de olika kyrkorna.

Ledare: Josef Schwartz, Ingalill Norgren, Magnus Lilja och Per Dahlström
Se inbjudan här!

Kontakta Pastorerna för ytterligare information

 

Till huvudsidan!