Kom till Jesus

"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Från Matteus kapitel 11 vers 28 - 30

Jesus säger "Kom till mig" alltså till sig själv och inte till någon lära eller religion. Det kan alla göra.. alla som arbetar och de som bär på tunga "bördor"...

Går du omkring och bär något tungt? Vad är det som tynger dig? Som gör dig trött? Gå då till Jesus med det som är tungt, eller som det står; gå med din börda till Honom...

Han vill ge vila... Den vila som inte du unnar dig? Jesus ger dig vila, han talar om en börda som är lätt, (mitt ok är milt...). Att svara ja på Hans kallelse har ett pris, men bördan är lätt i jämförelse med att bära bördan själv här på jorden, och med tanke på att ditt ja till Jesus gäller livet och evigheten är det värt allt!


Betelförsamlingen Tärnsjö vill välsigna dig.
Vi gör det på Jesu uppdrag och i Jesus namn.
Luk 6-28 / Rom 12:14 / 1 Pet 3:9


> Vill du, hitta vägen till Gud <
Bed med i Bönen Fader Vår


Här finner du några läs tips i Bibeln som behandlar olika ämnen. Ibland har man många frågor om hur Bibeln, kristendomen ställer sig i olika frågor. Även om man kanske inte får svar på alla frågor, så kan det vara det svar som själen söker. Om du lyssnar via länken kommer du till mediaspelare hos voxbiblia.se
 

Anden
Bön
Döden
Frestelser
Guds karaktär
Helande
Kriser
Lovsång
Människosyn
Pengar
Skapelse/Miljö
Våld

 
Andens frukt/gåvor
Djävulen
Familjen
Fräsningens väg
Guds ledning
Jesus profetior i GT
Kända avsnitt
Lärjungaskap
Nattvarden
Relationer/gemenskap
Skapande/kreativitet
Bibeln
Dopet
Framtiden
Församlingen
Guds rike
Jesus enligt NT
Ledarskap
Mission/evangelisation
Ockultism
Sex
Tro och tvivel
Anden Lyssna via länkar eller läs:
I Gamla Testamentet
Gammaltestamentligt löfte
Jesu löfte
Kom och drick
Hjälper och undervisar
Vittnar
Övertygar
Tröstar
Leder
Ger frimodighet
Uppenbar
Jes. 63:7-14
Jes. 44:1-5
Luk. 11:9-13
Joh. 7:37-39
Joh. 14:15-17, 25-26
Joh. 15:26-27
Joh. 16:7-15
Apg. 9:31
Apg. 16:6-10
Rom. 8:14-17
Kor. 2:9-12

Andens frukt
/gåvor

Lyssna via länkar eller läs:
Med Jesus smörjelse
Jesu karaktär i oss
För församlingens bästa
Praktiska gåvor
Många gåvor
Profetgåvan
Ledargåvor
Vishetens gåva
Pröva allt
Luk. 4:16-21
Gal. 5:22-26
1 Kor. 14:12
Rom. 12:3-8
1 Kor. 12:4-11, 28-31
1 Kor. 14:1-5
Ef. 4:11-13
Jak. 1:5,3:13-15
1 Thess. 5:19-22


Till toppen av sidan

Bibeln Lyssna via länkar eller läs:
Inspiration och syfte
Begränsad uppenbarelse
Helheten nödvändig
Ögonvittnen
Kristus - Biblens kärna
Jesu syn på skriften
Ande och liv
Lydnad ger insikt
Ordet är sanning
Levande och skarpt
Inga sagor
2 Tim. 3:14-17
5 Mos. 29:29
Ps. 1 19:160
Luk. 1:1-4
Luk. 24:25-32
Joh. 5:39-40, 46-47, 10:34-35
Joh. 6:63
Joh. 7:14-17
Joh. 17:14-17
Hebr. 4:12-13
2 Petr.1:16-21

Bön
 

Lyssna via länkar eller läs:
I det fördolda
Fadern ger
Med tro
I Jesu namn
Hinder
Efter guds vilja
Ge inte upp
Gemensam bön
Genom nöd
Anden hjälper
Alla önskningar
Bönens vila
Bönens arbete
Matt. 6:1-18
Matt. 7:1-14
Mark. 11:22-25
Joh. 16:23-24
Ps. 66:18
1 Joh. 5:14-15
Luk. 18:1-8
Matt. 18:15-20
Job 36:19
Rom. 8:26-27
Fil. 4:6-7
Mark. 6:30-32
Kol. 4:12-13


Till toppen av sidan

Djävulen  Lyssna via länkar eller läs:
Djävulens uppror
Upproret sprider sig
Lögnens fader
Frestaren
Anklagaren
Rytande lejon
Därför kom Jesus
Plågarna drivs ut
Korsets triumf
Jesus är Herre
Vapenrustningen
Jes. 14:12-27
1 Mos. 3:1-7
Joh. 8:44
Luk. 4:1-13
Upp. 12:10-11
1 Petr. 5:8-9
1 Joh. 3:8
Mark. 5:1-20
Kol. 2:13-15
Ef. 1:17-23
Ef. 6:10-18

Dopet
 

Lyssna via länkar eller läs:
Jesu befallning
Tro och dop
Omvändelse, dop, förlåtelse
Dop i Apostlagärningarna
Från död till liv
Dop till enhet
Dopet förpliktar
Ett enda dop
Omskuren genom Kristus
Församlingens reningsbad
Nyskapelsens bad
Matt. 28:16-20
Mark. 16:16
Apg. 2:37-39
Apg. 8:35-39, 16:15, 30-34
Rom. 6:1-14
1 Kor. 1:10-17
Gal. 3:26-29
Ef. 4:5
Kol. 2:6-15
Ef. 5:25-27
Tit. 3:4-7


Till toppen av sidan

Döden  Lyssna via länkar eller läs:
En främmande fiende
Ingen själavandring
Jesu egen ångest
Dödsfruktan
Kristus har uppstått
De dödas uppståndelse
Liv eller dom
Jag är uppståndelsen
Längtan och bävan
Dö för Herren
Martyrernas exempel
Rom. 5:12
Hebr. 9:27-28
Luk. 22:41-46
Hebr. 2:14-15
1 Kor. 15:12-28
1 Kor. 15:35-58
Joh. 5:24-30
Joh. 11:23-27
2 Kor. 4:16-5:10
Rom. 14:7-9
Apg. 7:54-60

Familjen
 

Lyssna via länkar eller läs:
Gift eller ogift
De tre stegen
Offentlig vigsel
Den fasta kärnan
Kristus är mönstret
Familjen i församlingen
Rötter bakåt och framåt
Släpp fram barnen
Barnuppfostran
1 Kor. 7:25-35
1 Mos. 2:24
Rut 4:9-13
Matt. 19:1-12
Ef. 5:21-23
Apg. 18:1-3, 24-26
Ps. 78:3-8
Mark. 10:13-16
Ef. 6:1-4


Till toppen av sidan

Framtiden  Lyssna via länkar eller läs:
Guds tankar
Det stora löftet
Födslovärkarna
Låt inte lura er
Jesu återkomst
Uppståndelsen
Yttersta domen
Ny himmel och jord
Lev därför rättfärdigt
Även skapelsen väntar
Dagen är nära
Kort tid av lidande
Församlingens bön
Jer. 29:11
Apg. 1:9-11
Matt. 24:3-14
2 Thess. 2:1-12
Mark. 13:24-27
1 Kor. 15:20-28
Matt. 25:31-46
Upp. 21:1-18
Mark. 13:32-37
Rom. 8:18-25
Rom. 13:11-14
1 Petr. 1:3-9
Upp. 22:20

Frestelser
 

Lyssna via länkar eller läs:
Från djävulen.....
....och inifrån
Jesus på din sida
Vapenrustningen
Älska inte världen
Börja inte kompromissa
Klipp banden
Upp igen
Det finns förlåtelse
Matt. 4:1-11
Jak. 1:12-17
Hebr. 2:14-18, 12:1-3
Ef. 6:10-18
1 Joh. 2:15-17
Ef. 4:25-32
Matt. 5:21-37
Ords. 24:16
1 Joh. 1:5-2:2


Till toppen av sidan

Frälsningens väg enligt romarbrevet  Lyssna via länkar eller läs:
Syndafallet
Människans dilemma
Syndens lön
Guds ingripande
Människans gensvar
Ett ny liv
En ny Ande
En ny gemenskap
Rom. 1:19-25
Rom. 3:23, 7:18-20
Rom. 6:23
Rom. 5:6-11
Rom. 10:8-13
Rom. 6:1-11
Rom. 8:14-17
Rom. 12:4-21

Församlingen
 

Lyssna via länkar eller läs:
Grunden läggs
Kärnan växer
Jesu förbön
Församlingen efter pingsten
Kristi kropp
Enhetens grund
Ni är templet
Enhet och mångfald
Genom lidande till triumf
Luk. 6:12-16
Luk. 8:1-3
Joh. 17:20-23
Apg. 2:37-47
1 Kor. 12:12-27
Ef. 2:14-18
Ef. 2:19-22
Ef. 4:1-17
Upp. 7:9-17


Till toppen av sidan

Guds karaktär  Lyssna via länkar eller läs:
Speglad i skapelsen
Anad i samvetet
Synlig i Jesus
Osynlig och odödlig
Evig
Rättfärdig
Helig
Vred mot ondskan
Kärleksfull och nådig
Han känner mig
De fattigas gud
Trofast
Allsmäktig
Vilket djup
Rom. 1:19-20
Rom. 2:14-15
Joh. 1:14-18, 14:8-11
1 Tim. 6:15-16
Ps. 90:1-12
Ps. 45:7-8
Es. 6:1-5
Ps. 76:8-13
Ps. 103
Ps. 139
Ps. 146
Klag. 3:21-26
Jes. 45:1-13 14-25
Rom. 11:33-36

Guds ledning 

Lyssna via länkar eller läs:
Bön och löfte
Rotad i skriften
Stillhet och förtröstan
Även i mörkret
Gå bedjande
Tid för förvirring
Tid för självrannsakan
Tänk själv
Gemenskapen och Anden
Gud hjälper
Känna Guds vilja
Ps. 25:4-12
Ps. 1
Jes. 30:15-19
Jes. 50:4-11
Jer. 31:9
Ps. 77
Jes. 59:1-2
Luk. 12:54-57
Apg. 13:1-4
Rom. 8:28
Rom. 12:1-2


Till toppen av sidan

Guds rike  Lyssna via länkar eller läs:
Profetia om Riket
Löftet om en kung
Guds rike är nära
Till de fattiga
Sök Riket först
Bilder av Riket
Som en fest
Inte av denna världen
Villkoret
Från mörkrets rike
Slutliga genombrottet
Dan. 7
Luk. 1:30-33
Mark. 1:14-15
Luk. 6:20-26
Matt. 6:25-34
Matt. 13:1-58
Luk. 14:15-24
Joh. 18:33-38
Joh. 3:1-21
Kol. 1:11-14
Luk. 21:25-33

Helande
 

Lyssna via länkar eller läs:
Sådan är Gud
Tecken på Messias
Ingår i uppdraget
Med barmhärtighet
Jesus, inte jag
Bed tillsammans
Ibland genast
Ibland gradvis
Ibland inte alls
Det slutliga helandet
Ps. 147:3
Luk. 7:18-23
Matt. 10:1-15
Joh. 11:32-38
Apg. 3:1-16
Jak. 5:14-16
Mark. 1:29-31
Mark. 8:22-26
2 Tim. 4:20
Upp. 21:1-5


Till toppen av sidan

Jesus profetior i Ga Testamentet Lyssna via länkar eller läs:
Första löftet
Född i Betlehem
Fridsfursten
Den smorde
Gode herden
På åsnan
Korsfäst
Försonaren
1 Mos. 3:14-15
Mika 5:2-4
Jes. 9:1-7
Jes. 61:2-7
Hes. 34:20-25
Sak. 9:9-12
Ps. 22:2-19
Jes. 52:13-15 | 53:1-12

Jesus enligt Nya
Testamentet 

Lyssna via länkar eller läs:
Namnets innebörd
Gud blev människa
Avstod från allt
Messias
Skapare och försonare
Större än änglarna
Guds lamm
Död och uppstånden
Kommer tillbaka
Rättvis domare
Matt. 1:18-25
Joh. 1:1-18
Fil. 2:5-11
Matt. 16:13-20
Kol. 1:13-20
Hebr. 1
Joh. 1:29
1 Kor. 15:3-8
Luk. 21:25-33
Joh. 5:19-30


Till toppen av sidan

Kriser enligt 2 Korintierbrevet  Lyssna via länkar eller läs:
All trösts Gud
Erkänn krisen
Styrkan i svagheten
Ett längre perspektiv
Inför döden
Vänners stöd
En rätt sorg
Tid för kamp
Nåden räcker
Svaga med Kristus
2 Kor. 1:3-7
2 Kor. 1:8-11
2 Kor. 4:6-15
2 Kor. 4:16-18
2 Kor. 5:1-10
2 Kor. 7:4-7
2 Kor. 7:9-10
2 Kor. 10:3-5
2 Kor. 12:7-10
2 Kor. 13:3-4

Kända avsnitt
 

Lyssna via länkar eller läs:
10 Guds bud
Välsignelsen
Herren är min herde
Bergspredikan
Fader vår
Gyllene regeln
Kom till mig alla trötta
Missionsbefallningen
Barmhärtige samariern
Förlorade sonen
Sakaios
Så älskade Gud
Kvinnan vid brunnen
Kärlekens lov
2 Mos. 20:1-17
4 Mos. 6:22-27
Ps. 23
Matt. kapitel 5-7
Matt. 6:1-18
Matt. 7:1-14
Matt. 11:28-30
Matt. 28:16-20
Luk. 10:25-37
Luk. 15:11-32
Luk. 19:1-10
Joh. 3:1-21
Joh. 4:1-42
1 Kor. 13

Till toppen av sidan
Ledarskap  Lyssna via länkar eller läs:
Vad är makt
Varnade exempel
Jesu föredöme
Målet: Kristus i er
Alltid flera ledare
Ömhet och fasthet
Församlingens stöd
Ett trovärdigt liv
Håll huvudet kallt
Föredömen, inte herrar
Mark. 10:35-42
Hes. 34:1-10
Joh. 13:1-17
Gal.4:19
Ef. 4:11-16
1 Thess. 2:1-12
1 Thess. 5:12-13
1 Tim. 3:1-13
2 Tim. 4:1-5
1 Petr. 5:1-7

Lovsång
 

Lyssna via länkar eller läs:
Uppmaning
Med änglarna och skapelsen
På olika sätt
Viljan före känslan
Ett andligt vapen
En viktig tjänst
Inte utan lydnad
I ande och sanning
Ordet och lovsången
Offer till Gud
Den himmelska lovsången
Ps. 95:1-7
Ps. 148
Ps. 149:1-3
Ps. 9:2-3
Ps. 149:6
1 Krön. 25:1-7
Amos 5:21-24
Joh. 4:23-24
Kol. 3:16-17
Hebr. 13:15-16
Upp. 5:6-14

Till toppen av sidan
Lärjungaskap  Lyssna via länkar eller läs:
Kallelsen
Kostnaden
Uppbrottet
Saliga de fattiga
Ingen elit
Målsättningen
Förbli i Ordet
Förtroligheten
En ny gemenskap
Främsta kännetecknet
Matt. 4:18-22
Luk. 14:25-35
Luk. 9:57-62
Matt. 5:1-16
1 Kor. 1:26-31
Fil. 3:10-11
Joh. 8:31-36
Joh. 15:11-17
Mark. 10:28-31
1 Joh. 4:7-21

Mission/Evangelisation
 

Lyssna via länkar eller läs:
Frukt av lärjungaskap
Bed om arbetare
Sända av Jesus
Sända som Jesus
I Andens kraft
Kan inte tiga
Missionären
Kristus genom mig
En dörr för Ordet
Ödmjukhet och respekt
Ord och handling
Mark. 1:15-18
Matt. 9:35-38
Matt. 28:16-20
Joh. 20:19-22
Apg. 1:8
Apg. 4:18-20
Rom. 1:1-5
Rom. 15:17-21
Kol. 4:2-6
1 Petr. 3:13-17
1 Joh. 3:16-18


Till toppen av sidan

Människosyn  Lyssna via länkar eller läs:
Till Guds avbild
Ondskan kommer in
Fortfarande Guds avbild
Nästan ett gudaväsen
Den onda böjelsen
Redan som foster
Gud ser djupare
Guds politik
Ond och god
Praktisk människosyn
Den nya människan
1 Mos. 1:26-28
1 Mos.3
1 Mos. 9:6
Ps. 8
Jes. 59:1-8
Ps. 139:13-16
1 Sam. 16:7
5 Mos. 10:16-19
Matt. 7:1-14
Matt. 9:9-13
Kol. 3:1-17

Nattvarden
 

Lyssna via länkar eller läs:
Förebilden
Som manna i öknen
Livets bröd
Instiftelsen
Bryta bröd
Ett enda bröd
Blanda inte
Föreskrifter
Försmak av himlen
2 Mos. 12:21-28, 24:1-8
2 Mos. 16
Joh. 6:30-35, 47-58
Matt. 26:26-29
Apg. 2:41-42, 20:7
1 Kor. 10:16-17
1 Kor. 10:18-22
1 Kor. 11:17-34
Upp. 19:6-9


Till toppen av sidan

Ockultism  Lyssna via länkar eller läs:
Fråga Gud direkt
Andliga medier
Astrologi
Ockulta riter
Jesus är starkare
Inga andra gudar
Storstädning, Apg. 19:19
Demonernas bord
Kosmiska makter
Falska tecken
Pröva andarna
Jes. 8:1-22
3 Mos. 19:31
5 Mos. 4:19-20, Jes. 47:12-15
5 Mos. 18:9-13
Luk. 10:17-20
Apg. 14:8-17
Apg. 19:1-20 (v. 19 utrensning av böcker)
1 Kor. 10:18-22
Kol. 2:16-23
2 Thess. 2:1-12
1 Joh. 4:1-6

Pengar
 

Lyssna via länkar eller läs:
Vilken herre?
Rik ung man
God investering?
Varning för tistlar
Plånboken läcker
Gud försörjer
Lagom
Rättvis fördelning
Ge med glädje
Rika och fattiga
Matt. 6:24
Matt. 19:16-30
Luk. 12:13-21
Mark. 4:18-19
Haggai 1:2-11
Luk. 12:22-34
1 Tim. 6:6-10, 17-19
2 Kor. 8:13-15
2 Kor. 9:6-13
Jak. 2:1-9


Till toppen av sidan

Relationer/Gemenskap  Lyssna via länkar eller läs:
Älska varann
Försona er först
Döm inte
Förmana varandra
Förlåt varandra
Hjälp varandra
Respektera varandra
Beroende av varandra
Tala sanning
Fria från självhävdelse
Ödmjukhetens dräkt
1 Joh. 3:11-18
Matt. 5:21-37
Matt. 7:1-14
Matt. 18:15-20
Matt. 18:21-35
Rom. 12:9-21
Rom. 14:12-15:7
1 Kor. 12:12-27
Ef. 4:25-32
Fil. 2:1-11
1 Petr. 5:5-7

Sex
 

Lyssna via länkar eller läs:
Fysisk samhörighet
Driven av begär...
...eller av kärlek
Kroppen är Andens tempel
Homosexualitet
Läs: 3 Mos 18:22, Rom. 1:27, 1 Kor. 6:9-11

Lev i renhet
Inom äktenskapet
Kreativitet och gränser
Stör inte kärleken
1 Mos. 2:22-25
2 Sam. 13:1-22
1 Kor. 13:4-7
1 Kor. 6:12-20
Rom. 1:18-32, 1 Kor. 6:12-20,


1 Thess. 4:1-12
1 Kor. 7:1-9
Ords. 5:15-23
Höga visan 2:2-17


Till toppen av sidan

Skapelse/Miljö  Lyssna via länkar eller läs:
Gud skapade
Jorden är Herrens
Skapelsens härlighet
Människans uppdrag
Syndafallets konsekvenser
Den stora frestelsen
Miljöförstöring
Frosseriets dom
Den nya skapelsen
1 Mos.1
Ps. 24:1-2
Ps. 104
1 Mos. 2:15
1 Mos. 3:17-19
Rom. 1:25
Hos. 4:1-3
Upp. 18-19:5
Upp. 21:1-8, 22:1-5

Skapande/Kreativitet
 

Lyssna via länkar eller läs:
Av stoft och ande
Kunskap på gott och ont
Skapelsens motstånd
Hantverk, textil
Ord och bilder
Musik och dans
Dagligt arbete
Dramatisering, bröd
Gästfrihet
1 Mos. 2:7-9
1 Mos. 2:15-19
1 Mos. 3:17-19
2 Mos. 35:30-35
2 Sam. 23:1-7
Ps. 150
Jes. 28:1-29
Hes. 4
1 Petr. 4:9-10


Till toppen av sidan

Tro och tvivel  Lyssna via länkar eller läs:
Så föds tron
Tron och bevisen
Leva av tro
Tron ser Guds möjligheter
En Guds gåva
Prestationslös tro
Trons lydnad
Trons pionjärer
Oberoende av omständigheter
Tro och tvivel
Tvivlets natt
Tvivlets rop
Döm inte tvivlaren
Tron måste prövas
Rom. 10:14-17
Joh. 20:24-31
Rom. 1:16-17
Ef. 1:15-23
Rom. 12:3
Ef. 2:4-10
Jak. 2:14-26
Hebr. 11
Hab. 3:16-19
Jak. 1:2-8
Luk. 22:31-34
Ps. 42
Jud. 22-23
1 Petr. 1:6-9

Våld
 

Lyssna via länkar eller läs:
Det första mordet
Fridsfursten
Svärd till plogar
Försoningens väg
Älska era fiender
Lägg ner svärdet
Korsets makt
Civil lydnad
Civil olydnad
Löna ont med gott
Krigets rötter
1 Mos. 4:1-16
Jes. 9:1-7
Mika 4:1-5
Matt. 5:21-37
Matt. 5:38-48
Matt. 26:45-56
Luk. 23:32-34
Rom. 13:1-7
Apg. 5:27-29
Rom. 12:17-21
Jak. 4:1-2

Är sidan utan menyer, tryck här!