Vad kan du om radions historia?

Traditionell radio

Radio är trådlös överföring av signaler genom modulering av elektromagnetiska vågor med frekvenser lägre än ljusets. Överföringen kan ske via en så kallad radiolänk, det vill säga från en sändare till en mottagare, eller från en sändare till många mottagare, vilket kallas rundradio. Radio mellan två stationer som båda är både sändare och mottagare kallas kommunikationsradio.

Radiohistoria

Redan 1864 förutsåg James Clerk Maxwell de elektromagnetiska vågornas existens, och kunde formulera dem matematiskt. 1888 visade Heinrich Hertz hur dessa kunde genereras, och 1890 kunde vågorna detekteras på längre avstånd. Radion anses dock vara uppfunnen av Guglielmo Marconi. Vissa anser att Aleksandr Popov hann före, men Marconi gjorde den första demonstrationen av trådlös telegrafi på ett större avstånd år 1896. Elektronröret betydde också mycket för radions utveckling. Redan 1947 utvecklades transistorn, som inte bara revolutionerade utvecklingen av radiomottagare utan hela elektronikutvecklingen.

Kommersiell radio i Sverige

År 1922-1925 förekom kommersiella radiosändningar i Sverige, innan Radiotjänst fick monopol på svenska radiosändningar.

Den kommersiella radion återkom till Sverige den 22 september 1993. Året därpå utvidgades radioutbudet då fler stationer började sända på de utauktionerade PLR-tillstånden. Lyssnarsiffrorna steg och den nya radion med underhållning och musik i första prioritet fick fler och fler anhängare. Till en början spelade man musik från CD-skivor, men år 1997, bytte man till hårddisk i de flesta fall. Broadcastingprogram från RCS, DigRad och Fidelity Media blev nödvändiga och mer och mer tyngd lades ner på att behärska dessa program som blev mer och mer avancerade.

Ekonomiskt sett växte stora bolag fram. MTG, CLT/UFA, Bonnier, Fria Media och NRJ blev de fem största aktörerna i slutet av 1990-talet och fler och fler bolag och stationer köptes upp. Den station som växte mest under denna period var MTG/SRU:s Rix FM, tidigare känt som "Radio Rix".

Med morgonprogrammet Rix Morronzoo gick också Rix FM om P3:s morgonprogram år 2001 och två år därefter blev Rix FM Sveriges största radionätverk. Bonniers Mix Megapol blev också stora, men till början av 2000-talet blev motgångarna ett faktum för Bonniers stationer. SBS köpte då upp Bonnier Radio och nya SBS Radio bildades. På stationslistan för SBS Radio återfanns då stationer som Mix Megapol, Radio City och Vinyl 107.

År 2002 köpte också MTG Radio upp CLT/UFA:s stationer Lugna Favoriter och Wow 105,5. Man tog bort Wow 105,5. Stationen hade formatet Modern AC, med målgruppen 20 till 39 år, alltså samma målgrupp som MTG Radios Rix FM. Formatet Modern AC var väldigt likt Rix FM:s format Hot AC, och därför satte man Rix FM på just FM 105,5 MHz. Man kan säga att MTG följde en av den kommersiella radions grundlagar som säger att två stationer från samma aktör med samma målgrupp och format inte går ihop hos den vanliga, genomsnittliga lyssnaren.

År 2004 köpte MTG upp andelar i NRJ. Man ersatte NRJ med Lugna Favoriter i de mindre orterna, eftersom ungdomar med stort musikintresse och intresse av uteliv – NRJ:s målgrupp – befann sig i storstäderna. Man tog bort Power Hit Radio i Stockholm eftersom två stationer med samma målgrupp av samma aktör/bolag inte fungerar lika lönsamt ekonomiskt då man har förutsättningar att göra radio i ett annat format som inte representeras av aktören. Man öppnade efter en tid av hiphop/rnb på frekvensen 106,3 MHz en nypremiär av Bandit Rock. En station som representerade en målgrupp som inte blivit representerad förr.

Ovanstående innehåll "Mer om radio" kommer från Wikipedia.

http://www.radioapparaten.com/