Kyrkan i Mo

Ulla Ramne Annander har för Junsele hembygdsförening gjort en utställning om kyrkan i Mo, som existerade 1763-1885. Utgångspunkten har varit den mytologiske prästen Spå Herr Ola, vilken som historisk person påstås ha levt i Junsele under 1500-talet. Utställningen, som hade en avdelning med skolbarns teckningar om honom och en annan om kyrkan, sattes först upp i en loge på hembygdsgården i Junsele och flyttades efter sommarens turistsäsong in i mangårdsbyggnadens gavelrum. Den är verkligen ett exempel på enkelhet och principen ”man tager vad man haver” fast i det här fallet kanske mer ”man tager vad man finner”. I Junsele kyrka återfanns en textrad under altaret, en dörr från kyrkbordet, del av ett läktarskrank, en läktarpelare, ett gravkors, en kista, vackert målade brädor m m. Dessa tvättades med såpa så att färglystern tydligt trädde fram.

Utställningen bestod i princip av en kyrkomodell, med kyrkorummet inrett, omgivet av olika föremål. Logens kortväggar täcktes med vita skynken och långväggar med svarta. På så vis påverkades den visuella grunduppfattningen av rummet: det expanderas av vitt och kontraheras av svart. De föremål som ställdes mot eller närmast kortväggarna – läktarskrank, gravkors, läktpelare, dörr - framträdde tydligare och skarpare än annars. Mot de svarta  långväggarna fick den vita läktarpelaren, textraden (vit skylt med svart text) och 1734 års bibel kontrastera med motsvarande text uppslagen.

När utställningen flyttades måste den förstås anpassas till sin nya omgivning, ett rum med dagsljus där rumsuppfattningen inte kunde påverkas på samma sätt som i logen. Det hela blev en vacker, nästan liturgiskt präglad dekoration av gavelrummet. Under gravkorset (på vitt lakan) sattes en kyrkbänk, en vindflöjel ställdes mot fönstrets ljus och prästens ridsadel monterades på väggen intill en uppslagen bibel på en huggkubbe. De målade bräderna blev en vacker dekoration i timmerväggen.

För de bidrag som flöt in till utställningen, 5.000 kr från kyrkan och 10.000 kr från kommunens utvecklingskontor, rustade Ulla föreningen för fortsatta utställningar med att köpa en dammsugare och en avfuktare.