Vem vill återgå till den gamla goda tiden?

Bilden kommer från Sollefteå kommuns alamanacka och visar en skogskoja från 1910. På den tiden var det så att varje rotpost som bolagena hade auktionerades ut till den hästkörare som bjöd det lägsta priset / träd. Det resulterade ofta i att det inte blev en kronas förtjänst för den som hade ropat in skiftet. Han var nu arbetsgivare, skulle bygga en koja för huggarlaget, skaffa huggare och även körare. Blev vintern fin kunde han få ett litet netto, men oftast ställde vädret till det så att han allteftersom snön ökade så fick han höja priset för huggningen.
Kojan var mycket enkel, timrade torrakor med torv emellan som skulle hålla kylan utanför kojan, golvet var enbart ett jordgolv, och eldstaden var mitt på golvet med en öppenspis där samtliga skulle laga sina måltider och torka sina kläder. Vintertid var det aldrig plusgrader på golvet, i takhöjd kunde det vara + 10 i bästa fall. En brits efter ena långsidan utgjorde sängplatserna med halv ovanpå. Huggarna klädde aldrig av sig utan lade sig i bästa fall på ett renskinn och drog en päls över sig. De som hade svårt att somna låg och räknade stjärnorna genom rökhålet i taket, blev det snöfall, så kunde de som låg närmast hålet få flera dm. nysnö på sig under natten.
På bilden har de fått dambesök så det är tydligen fettisdagen, då brukade de få besök från bygden, annars var de ensamma, och att de hade det jobbigt och torftigt är lätt att räkna ut. Inte blev det mycket pengar för en vinterns arbete, men bolagena blev desto rikare. De hade ju köpt avverkningsrätten av de flesta bönderna för en ringa summa och nu avverkades enbart de grova träden, resten fick ägaren själv behålla. De kallade dessa avverkningar för blädhuggning, hoppades att de ytor som uppstod skulle beväxas med ny skog allteftersom, men tyvärr var detta bara ett sätt för bolagena att slippa plantsätta de ytor som uppstod. Det blev markägaren som senare skulle komma att med lagens hjälp plantera ny skog av rätt kvalite, för att marken skulle utnyttjas till fullo.
Bilden säger väl egentligen allt om det liv folket levde tidigare, och ingen skulle ens för en natt bo i en sådan koja, men så har vi dessa duktiga skogsarbetare att tacka för det framsteg som gjordes under den tiden, och som sörlänningarna nu får gotta sig åt, medan norrlänningarna har tvingats flytta till andra orter för att få sin livsförning stillad.

Från sidan: http://nara.allehanda.se/nara/ingvar