Oscar Fredrik Holmberg

Arkivet efter gårdfarihandlaren Oscar Fredrik Holmberg

Kanske var gårdfarihandlaren Oscar Fredrik Holmberg den mest bereste och framgångsrike gårdfarihandlaren för sin tid? I ca 50 år ägnade han sig åt gårdfarihandel, och han reste eller gick tusentals mil. Han reste i bland annat i Ångermanland, Medelpad, Västerbotten, Härjedalen och Jämtland. Enligt uppgift ska han ha besökt nära 250 olika socknar i Sverige, och i Ångermanland ska han ha besökt 818 byar, och i Medelpad 242.

Arkivet efter Oscar Fredrik Holmberg, som föddes den 28 april 1872 i Specksta, Härnö socken av pigan Christina Ersdotter Nygren finns hos Landsarkivet i Härnösand. Arkivet - 75 dagböcker på sammanlagt 13 000 sidor - överlämnades ursprungligen till Uppsala universitetsbibliotek juni 1951, detta enligt önskemål Holmbergs egna önskemål. Universitetsbiblioteket fann dock inget intresse i gåvan utan skickade arkivet till Landsarkivet i Härnösand tillsammans med ett brev där man undrade om landsarkivet hade intresse av dagböckerna. Den 9 juli 1952 svarade man från landsarkivet att man tog emot gåvan.

Vem var Oscar Fredrik Holmberg?

Vid tre års ålder kom Oscar Fredrik som fosterson till bonden Johan Jonsson Holmberg (1834-1883) och hans hustru Sara Christina Johansdotter i Huggning, Säbrå. Han kom att stanna i familjen och han tog efternamnet Holmberg han också. Familjen levde torparliv, något som Oscar inte kom att ta efter. Han utbildade sig till fotograf, men det var av handel med diverse korta varor som han kom att försörja sig i 50 år. Oscar Fredrik dog den 18 maj 1951 i Älandsbro, Säbrå. Det visade sig då att han var en rik man. Efter hans död och enligt hans vilja donerades 56 000 kronor till Svenska kyrkans sjömansmission, omräknat till dagens penningvärde var donationen på över en miljon kronor!

Genom de dagböcker Oscar Fredrik Holmberg skrev under hela sin livstid kan vi följa såväl hans resor som hans affärer, samt hans kommentarer om de människor han mött. De knappa anteckningar han dagligen förde ger oss en bild av dåtidens kommunikationer, men även av samhället han levde i och människorna han mötte.

Bouppteckning Bouppteckning efter Oscar Fredrik Holmberg

Lästips Christina Grafström, Härnösand har skrivit en bok om Holmberg http://www.lillemanshus.se/

Sidan från Angerman och artikeln Gårdfarihandlaren


Gulsele hemsida. Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!

Foto: Per-Åke Könberg, Landsarkivet Härnösand
Foto: Per-Åke Könberg, Landsarkivet Härnösand
 
Källa: Sundsvalls Tidning.

Oscar Fredrik Holmberg
Källa: Sundsvalls Tidning.