12-07-06 Offentligt brev sänt till kommunalråd Elisabeth Lassen, Sollefteå kommun, allehanda.se och våra FB-sidor:

Hej Elisabeth!

12-07-06 Så här står det att läsa på solleftea.se

 

Vi vill utfärda en kraftig protest här och nu mot dig Elisabeth Lassen som företrädare för Sollefteå kommun och dess kommunalråd, då du gör gemensam sak med kraftverksbolagen och säger nej till fiskvägar! Nu höjer vi våra röster i ett kraftigt NEJ till din bakåtsträvan som hindrar och fördröjer redan fattade beslut av både riksdag och EU-parlament - dessa som redan sagt JA till fiskvägar för lax! Fisken ska vandra NU! Dessa laxar som så gärna vill nå de lekplatser som deras förfäder lekte i under tidigt 1900-tal uppe vid Ångermanälvens bäckar vid fjällets fot! Vad är dina fakta och dina argument för ditt beslut, redovisa dem gärna offentligt då det är offentligheten du ska tjäna, vi väntar på ditt svar för redovisning på hemsida och FB!

Hälsningar Kurt för Västra, Gulsele hemsida gulsele.junselebyar.se samt FB-gruppen Vi-vill-ha-lax-i-de-svenska-reglerade-älvarna!


Här är Elisabeth Lassens svar:

Den 6 juli 2012 13.30, "Elisabet Lassen" <Elisabet.Lassen@solleftea.se> skrev:

Hej Kurt.

Jag har emottagit er protest men tycker nog att ni har gått händelserna i förväg. Det Kommunstyrelsen har beslutat är att i ett projekt undersöka vilka möjligheter som finns utifrån dagens teknik att återskapa vandringsvägar för lax/öring. Projektet har genomförts och redovisades vid möten den 22/3 i år.
För att återskapa vandringsvägar måste många åtgärder vidtas, lekbottnar återställas m m. En del i sammanhanget skulle vara ett omlöp förbi Sollefteå kraftverk. Sollefteå kraftverk ligger längst ner i Ångermanälven och är också det kraftverk som har den lägsta fallhöjden. Ett omlöp här skulle vara betydligt enklare än t ex Hjälta eller något av de övriga kraftverken i berörda älvar. Men enbart ett omlöp hjälper inte. Det måste finnas lekbottnar om det ska vara intressant för laxen att vandra förbi kraftverket. Vad jag har gjort är att lyfta frågan i Sollefteåforsen AB om det finns acceptans för att utreda åtgärder för fiskpassage vid Sollefteå kraftverk som en enskild fråga. Svaret från E.ON är att de bedömer det som olämpligt. E:ON har tagit kontakt med vattenmyndigheten för att gemensamt titta på var det kan finnas områden i anslutning till vattenkraftverken med potential för ökad miljönytta. De ser alltså Sollefteå kraftverk som en del i helheten utifrån EU: ramdirektiv för vatten.

Sollefteå kommun kan konstatera att så är läget. Hur vi sedan väljer att agera och vad vi bedömer som rimligt, vilka kostnader det skulle medföra för kommunen m m: den frågan har aldrig varit aktuell ännu. Varken jag eller någon annan har fattat något beslut. För att vi ska ta något beslut behöver vi veta mera om både konsekvenser och effekter.
Jag passar på att önska er en trevlig sommar.

Vänligen Elisabet Lassen.


Mitt svar på E Lassens mejl:

Kurt Ulander den 6 juli 18:25

Tack Elisabeth för det svar du nu ger som är ett förtydligande och ger en betydligt bättre bild än den bild som tidningsartikeln gav. Vore väl nödvändigt att du själv tagit tillfället i akt att komplettera bilden av beskedet tidningen gav. Jag har checkat med fler som tolkat artikeln så dramatiskt som jag gjort!

Allt gott, Kurt


Läs artikel i Fiskejornalen: Sollefteå kommun backar om fiskvägar!Samtal med Olof Berglöf efter vår avslutade namninsamling angående laxtrappor i Svenska reglerade älvar!


Gulsele hemsida. Finns inte sidomenyer? Gå till startsidan HÄR!