Stämningsbilder från Gulselesjön insänt av Lisbeth (Karlsson) Andersson


Vy från ... ut emot ...


Vy från ... ut emot ...


Vy spillfåran sedd vid...