Hej!
Doris Bergman var framme med kameran när vi, ett tjugotal träffades, samtalade, berättade och lyssnade till Hans-Olovs vissång till gitarr. Det visar att man kan ha fantastiskt trevligt utan större arrangemang, bara man träffas.
Gillis


Aina /Fotograf Doris Bergman


Axel, Elin och Lisa /Fotograf Doris Bergman


Ivar, Gillis och Ove /Fotograf Doris Bergman


Lars /Fotograf Doris Bergman


Lars-Ragnar, Britt och Elin /Fotograf Doris Bergman


Lars, Hans-Olov och Lilian /Fotograf Doris Bergman


Lilian /Fotograf Doris Bergman


Majbritt och Irma /Fotograf Doris Bergman