TEKNISK  TIDSKRIFT 28  FEBR. 1931

Över Ångermanälven vid Biskopsselet på vägen Tågsjöberg-Åsele har utförts årets största
brobyggnad vad beträffar spännvidd. Brons spännvidd är 91 m och fria bredden är 5 m.
Huvudkonstruktionen är överliggande bågar med dragband och lutande hängstag.
Bron är utförd helt av armerad betong med undantag av dragstagen, som bestå av ingjutna profiljärn.   


Bro över Ångermanälven vid Biskopsselet.

Fig. 4 visar en bild av detta brobyggnadsarbete. http://runeberg.org/tektid/1931v/0026.html