Gunda Molin, Mo meddelar: Gåvor till Axel Lindbergs Minne sker genom Filadelfia Församlingen i Junsele missionsfond. Begravningen har ägt rum, men minnesfonden kan ännu användas, se giro.nr i annonsen.

 
 

Axel Lindberg

Ännu en av våra medlemmar i Byalaget har lämnat oss. Axel Lindberg avled den 4 oktober efter en tids sjukdom. Han uppnådde den respektabla åldern av 95 år. Vi känner honom som en humorfrisk optimist av det slag som blir mer och mer sällsynta.

Gillis