Hösten 2000  
Stubbe vid Tärnsjö skola året då vi i Sverige Nora församlings församlingshem
  fick mer vatten än vad vi önskade.  

Bilder från HAGUDDEN 3 december.

Översvämmat område vid kyrkstigen, Hagudden. Av spängerna till fågeltornet syns bara räcket. C:a 2 meter över normal nivå.

Härlig grön mossa Mossbeväxt sönderfrusen sten. Solnedgång i skogsgläntan.

Den gamla eken, Hagudden, gräns för en fauna som inte finns norr om Dalälven.