En av mina favoriter: "Lagledar´n" från boken
  Odôgdern
av Nils Eric "Nikke" Sjödin.
  CEWE-Förlaget, Bjästa.

 

LAGLEDAR´N.

 Lagledar va du bar väskern å läst´n å remnåla häri keps´n.
 Om vi låg ônner vä 5-0 i halvtid sa du: »Dä gå fint,pojka. Vi ta dom«
 Sen förlore vi vä 9-0 å kaste lerbôxern å benskydda på däg å lova ti härms´n: 
»Aldri mer nan fotboll.«
 Men du tänne pipa å sa: »Näste söndag ha vi Tåsjöa. Dom ta vi.«
 Ende kritiken du hade va då vi sköt för löst: «Si hôr han skjut! Timotejen viks int!«
 Men om dä va hårlskôtta va´nt du sä noga vart boll´n for: »Jävla bra skôtt! Hadd ä dänne gått in hadd ä vorte mål!«
 
 Lite retfull kônne du vära, å en gang skrek du sä dä hörles över hålve Helgum: »Lägg straffen du, Nils Eric, som ha tege student´n!«
  Fali sne´n straff vart e. Inge mål, inge stabbskôtt ens. Dä vart inkast, å inge mer straffläggning för min del.
  Men bra mycke poänga skräpa vi ihop tack vare taktiken du lärd oss då dä stog 0-0: »Spärk en åt hälvet!«
  Hur feck du na pengar å räck tell? Int´ fanns nan Bingo å int´ feck vi na tå kommun.
  Lik förbannat åkt vi buss bå åt Graninge å åt Norråker.
  Ibland feck bussförarn spela vänsterytter. Han va int´ sämst.
 

 

 ORDFÖRKLARINGAR
 Lagledar´n:

 låg ônner = låg under
 lerbôxern = de leriga byxorna
 ti härms´n = i harmen
 hårlskôtta = hårda skott
 vorte = blivit
 kônne = kunde
 tege = tagit
 stabbskôtt = stolpskott
 skräpa = skrapade
 spärk en = sparka den (dvs bollen)

 

Nils Eric Sjödin

Nils Eric Sjödin föddes 1934 i Röån Junsele i Ångermanland.
Bosatt i Sollefteå, där han också gick i realskolan. Student 1955. Uppsala-studier 1957-61.
Gymnasielärare. Han debuterade med diktsamlingen "Byssfolke" 1981, en bok "på dialekt".
Dialektdiktning på Junsele-mål möter vi också i de därpå följande böckerna:
"Kvinnfolke" 1982, "Åslappe" 1983, "Gammelvärla" 1984, "Odôgdern" 1985 och "Minna" 1987.
"Nymoa", "Jônselemåle", Baka lagårn", "Ett som anne","Första Moseboken" och "Nickes lilla psalmbok"
I "Första krö-nicke-boken" 1986 - Nicke av Nils-Eric - republicerar han en svit måndagskrönikor, tidigare
publicerade i lokaltidningen Nya Norrland.
Han har fortsatt skriva i efterföljaren till Nya Norrland och Västernorrlands Allehanda, Tidningen Ångermanland. I Sundsvall Tidning återkommer han med jämna mellanrum. Han har också kommenterat svenskt liv och leverne i dagsverser i lokala Radio Västernorrland.
Ett urval av dessa verser återges i boken "Rimsaltat" 1989. "...en alldeles egen arbetardiktare, solidarisk
med sin utgågsmiljö av skogs- och flottningsarbetare", skriver professor emeritus i allmän språkvetenskap
vid Umeå univeriter Karl-Hampus Dahlstedt om den västångermanländske bygdemålsdiktaren från Röån.